Чланци који садрже tag '2016'
Архива мјесечних саопштења статистике туризма
        Број долазака и ноћења туриста                                 више

Годишња саопштења становништва
        ПРОЦЈЕНЕ СТАНОВНИШТВА                     РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  више

Процјене становништва, 2013 - 2022.
              Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику израдио је процјену броја становника од 2013. више

страна 1 од 266 сљедећа