Чланци који садрже tag 'БДП'
Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2022.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем тромјесечју 2022. године, у односу на треће тромјесечје 2021. године, износио је 2,8%. Посматрано по подручјима класификације дјелатности више

Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2021.
            У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2020. и 2021. годину. Процјене више

Тромјесечни бруто домаћи производ, друго тромјесечје 2022.
          Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у другом тромјесечју 2022. године, у односу на друго тромјесечје 2021. године, износио је 4,7%. Посматрано по подручјима више

претходна страна 3 од 22 сљедећа