Чланци који садрже tag 'саопштење'
Цијене продатих нових станова, IV тромјесечје 2023.
              Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2023. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у више

Индекси производње у грађевинарству, IV тромјесечје 2023.
          Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2023. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2022. године, мања је за 8,5%. Посматрано према врсти грађевинских више

Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2023.
            У четвртом тромјесечју 2023. године у Републици Српској регистровано је укупно 122 227 возила, што је за 3,1% више у односу на исти период претходне више

претходна страна 3 од 1206 сљедећа