Чланци који садрже tag 'саопштење'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јануар 2024. (претходни подаци)
          У јануару 2024. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 786 496 000 КМ, од чега се на извоз односило 349 783 000 више

Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, четврто тромјесечје 2023.
            Вриједност откупа и продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства у четвртом тромјесечју 2023. године износила је 163 764 487 КМ. Од тога је вриједност продаје више

Индекси произвођачких цијена у нискоградњи, 2023.
              Произвођачке цијене у нискоградњи у Републици Српској у 2023. години у поређењу са 2022. годином више су за 6,5%. Посматрано према врсти грађевинских радова, више

страна 1 од 1206 сљедећа