Чланци који садрже tag 'периоду'
Индекси промета индустријe, март 2024.
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у марту 2024. године, у поређењу са фебруаром 2024. године, мањи је за 4,0%. Ако упоредимо промет на домаћем више

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2024.
            Количина робе превезене у првом тромјесечју 2024. године у односу на исти период претходне године мања је за 38,7%. У истом периоду, пређени пут теретних више

Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), април 2024. (претходни подаци)
          У периоду јануар - април 2024. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 2 041 048 000 ЕUR, од чега се на извоз више

претходна страна 3 од 459 сљедећа