Чланци који садрже tag 'српске'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јануар 2024. (претходни подаци)
          У јануару 2024. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 786 496 000 КМ, од чега се на извоз односило 349 783 000 више

Прикупљање млијека и производња млијечних производа, 2023.
          Током 2023. године мљекаре су прикупиле укупно 92 327 t сировог крављег млијека, што је за 3,6% већа количина у односу на количину млијека прикупљену током више

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, децембар 2023.
  Мјесечни статистички преглед свеобухватна је општа публикација која на једном мјесту даје серију најважнијих показатеља развоја Републике Српске, више

страна 1 од 442 сљедећа