Спољна трговина

 

 

 

Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), децембар 2023. (претходни подаци)
          У периоду јануар - децембар 2023. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 6 250 735 000 ЕUR, од чега се на извоз више
 
Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), децембар 2023. (претходни подаци)
          У периоду јануар - децембар 2023. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 6 757 234 000 USD, од чега се на извоз више
 
Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, треће тромјесечје 2023. (претходни подаци)
          Извозне цијене у трећем тромјесечју 2023. године повећане су за 20,7% у односу на период јануар - децембар 2022. године, док су увозне цијене повећане за више
 
страна 1 од 6 сљедећа