Шумарство

 

 

 

Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, децембар 2023.
          Производња шумских сортимената у децембру 2023. године у односу на децембар 2022. године већа је за 30,0%, а продаја шумских сортимената за 11,7%. Производња шумских сортимената више
 
Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, август 2023.
          Производња шумских сортимената у августу 2023. године у односу на август 2022. године већа је за 4,7%, а продаја шумских сортимената за 8,9%. Производња шумских сортимената више
 
БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, 2023.
  Билтен шумарства је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области шумарства и ловне привреде. Подаци се прикупљају сваке године сагласно Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период 2018 - 2022. више
 
страна 1 од 2 сљедећа