Становништво

Процјене становништва, 2013 - 2022.
              Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику израдио је процјену броја становника од 2013. више
 
Рођени и умрли у Републици Српској, 2022.
            Пад броја живорођених У Републици Српској у 2022. години рођено је 9 118 живорођене дјеце, од тога 4 648 дјечака и 4 470 дјевојчица. У више
 
Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2022.
          Број склопљених бракова на приближно истом нивоу   У 2022. години у Републици Српској склопљенo je 5 527 бракoва, што је у односу на претходну годину за више
 
претходна страна 2 од 3 сљедећа