Анкета о задовољству корисника, 2023.

 

 

 

 

Анкета о задовољству корисника за 2023. годину је четврто по реду анкетно истраживање које је Републички завод за статистику провео како би добио повратне информације од корисника о њиховом задовољству квалитетом података, производа и услуга. Анкета је проведена у периоду новембар-децембар 2023. године.

 

Објављујемо резултате истраживања у инфографици с главним резултатима анкете и у детаљном извјештају са графичким и табеларним приказима и тумачењима свих резултата. Уједно се захваљујемо свим корисницима који су учествовали у анкети и тиме дали свој допринос будућем унапређењу квалитета наших услуга и производа. 

 

 

Инфографика          Извјештај о резултатима анкете
              
 Инфографика - главни резултати Анкетето задовољству корисника, 2023.               

Резултати Анкете о задовољству корисника, 2023.