Иновативне активности предузећа, 2020-2022.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Републички завод за статистику објављује податке о иновативним активностима предузећа у периоду 2020 - 2022. године добијене на основу спроведеног двогодишњег Истраживања о иновативним активностима предузећа у Републици Српској (ИНОВ). Истраживање је спроведено на узорку од 1 241 предузећа и стопа одговора предузећа која су испунила упитник је 85,5%.

Овим истраживањем добијени су подаци о иновативним активностимa предузећа које обухватају све развојне, финансијске и комерцијалне активности које проводи предузеће, а које су намијењене иновацији или за резултат имају иновацију.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ