БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2023.

 

У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о институцијама у области културе и умјетности.

Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области културе и умјетности.

Билтен садржи неколико поглавља у којима се дају подаци о ансамблима/оркестрима/хоровима, архиву, библиотекама, галеријама, заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, издаваштву, кинематографији (биоскоп, кинотека, производња, увоз/извоз и дистрибуција филмова), позориштима, културним центрима, културно-умјетничким друштвима, медијима (радио и тв станицама), музејима и музејским збиркама, удружењима грађана у области културе и фестивалима.

 

    

 

 

Билтен                   


Табеле