Архива тромјесечних саопштења статистике грађевинарства

 

 

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

 

 

 

 

            
             2023.
         

 

 

 

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје 

   треће тромјесечје 

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                     

 

 

2022.              2021.              2020.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје 

   треће тромјесечје 

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје 

   треће тромјесечје 

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                           

 

 

2019.              2018.              2017.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                    

 

 

2016.              2015.              2014.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                    

 

 

 

ЦИЈЕНЕ ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА

 

 

 


             2023.              2022.
         

 

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                   

 

 

2021.              2020.              2019.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                   

 

 

2018.              2017.              2016.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                    

 

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ЦИЈЕНА У СТАНОГРАДЊИ

 

 

 

2023.              2022.              2021.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                   

 

 

2020.              2019.              2018.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

ИЗДАТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 

 

 

2018.              2017.              2016.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                   

 

 

2015.              2014.               
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У ИНОСТРАНСТВУ

 

 

 

2013.              2012.              2011.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                   

 

 

2010.              2009.              
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје