Процјене становништва, 2013 - 2017.

 

 

 

 

 

 

Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику је израдио процјене броја становника од 2013. до 2017. године. Процјене броја становника објављене у овом саопштењу засноване су на резултатима добијеним из Пописа 2013. године.

 

Процјена броја становника се објављује по појединачним годинама старости, групама старости и полу на територијалном нивоу јединица локалне самоуправе (градова/општина). 

 

У приложеном excel документу налазе се опширнији подаци о процјенама становништва.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /