Потписан Споразум о сарадњи између Завода и РУГИПП-а