Одржана статистичка конференција „Статистика новог доба“ у организацији Завода, 27. новембар 2023.