Мјерење животног стандарда

 

 

 

Документ са основним информацијама

Латиница, зиповани pdf формат, 206 KB

 

Публикација

Латиница, ћирилица, зиповани pdf формат, 2,7 МB

 

Сиромаштво у БиХ 2001. (мјерење и налази)

Латиница, зиповани pdf формат, 722 KB