Мушка и женска имена

 

   

 

2023. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лазар

2. Лука

3. Василије

4. Стефан

5. Урош

6. Душан

7. Милош

8. Михајло

9. Јован

10. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Софија 

2. Милица

3. Марија

4. Дуња

5. Ана

6. Нађа

7. Теодора

8. Тара

9. Мила

10. Сара

 

 

2022. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Лазар

3. Василије

4. Стефан

5. Павле

6. Урош

7. Никола

8. Алексеј

9. Јован

10. Вук

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Милица

2. Софија 

3. Ана

4. Марија

5. Теодора

6. Мила

7. Дуња

8. Сара

9. Уна

10. Нађа

 

 

2021. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Лазар

3. Стефан

4. Василије

5. Павле

6. Никола

7. Алексеј

8. Милош

9. Јован

10. Алекса

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Милица

2. Софија 

3. Марија  

4. Ана

5. Дуња

6. Сара

7. Теодора

8. Нађа

9. Катарина

10. Уна

 

 

 

2020. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Лазар

3. Стефан

4. Василије

5. Никола

6. Павле

7. Алексеј

8. Михајло

9. Јован

10. Андреј

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Софија

2. Милица  

3. Марија  

4. Ана

5. Дуња

6. Катарина

7. Теодора

8. Уна

9. Сара

10. Нађа

 

2019. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Лазар 

3. Стефан

4. Никола

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Софија 

2. Милица  

3. Марија  

4. Ана

5. Сара

 

2018. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Стефан

2. Лазар 

3. Лука

4. Никола

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Софија 

2. Милица  

3. Марија  

4. Ана

5. Теодора

 

2017. ГОДИНА

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Стефан

2. Лазар

3. Лука

4. Никола

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Софија

3. Милица 

4. Ана

5. Дуња

 

2016. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Стефан

2. Лука 

3. Лазар

4. Никола

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Софија

3. Ана 

4. Милица

5. Сара

 

2015. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Стефан

2. Лука 

3. Никола

4. Лазар

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Ана 

3. Милица

4. Софија

5. Сара

 

2014. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Никола

3. Стефан

4. Марко

5. Лазар

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Милица

3. Ана

4. Јована

5. Софија

 

2013. ГОДИНА

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Никола

3. Марко

4. Стефан

5. Андреј

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Милица

3. Сара

4. Теодора

5. Ана

 

2012. ГОДИНА

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Никола

3. Марко

4. Стефан

5. Андреј

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Милица

3. Теодора

4. Сара

5. Ана

 

2011. ГОДИНА

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Марко

3. Никола

4. Стефан

5. Михајло

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Милица

2. Марија

3. Ана

4. Сара

5. Јована

 

страна 1 од 1