Методологија

 

 

МЕТОДОЛОШКИ ДОКУМЕНТИ


   Аквакултура

   Активности инкубаторских станица

   Бројно стање стоке

   Засијане површине у јесењој сјетви

   Површине и засади на крају прољећне сјетве

   Индекси цијена у пољопривреди

   Индекси обима пољопривредне производње

   Клање стоке у кланицама

   Опис извора и метода коришћених у Економским рачунима за пољопривреду

   Откуп пољопривредних производа од породичних газдинстава

   Очекивани приноси раних усјева и воћа

   Прикупљање млијека и производња млијечних производа (годишње)

   Прикупљање млијека и производња млијечних производа (мјесечно)

   Приноси касних усјева, воћа и винограда

   Продаја сопствених производа пољопривреде, шумарства и рибарства

   Производња и потрошња млијека на пољопривредним газдинствима

   Промет пољопривредних производа на пијацама

   Сточарска производња

   Структура инкубаторских станица

 

 

 

 

 Методолошко упутство - ГИПГ ППГ (биљна производња), 2022.

Методолошко упутство - ГИПГ ППГ (сточарска производња), 2022.

Методолошко упутство - ГИПГ ПЛ (биљна производња), 2022.

Методолошко упутство - ГИПГ ПЛ (сточарска производња), 2022.

 

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

МЕТАПОДАЦИ (ESMS)

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ