Саопштења
Здравствена статистика, 2021
            У овом саопштењу дати су основни подаци о здравственим установама и кадровима у здравству, подаци о морбидитету и морталитету као и подаци о више
 
Потрошња у здрaвству, 2020.
            У овом саопштењу објављују се подаци о потрошњи у здравству за 2019. и 2020. годину. Обрачун потрошње у здравству у Републици Српској, покренут је у више
 
Здравствена статистика, 2020.
            У овом саопштењу дати су основни подаци о здравственим установама и кадровима у здравству, подаци о морбидитету и морталитету као и подаци о инфективним болестима више
 
претходна страна 2 од 8 сљедећа