Саопштења
Здравствена статистика, 2020.
            У овом саопштењу дати су основни подаци о здравственим установама и кадровима у здравству, подаци о морбидитету и морталитету као и подаци о инфективним болестима више
 
Потрошња у здрaвству, 2019.
            У овом саопштењу објављују се подаци о потрошњи у здравству за 2018. и 2019. годину. Обрачун потрошње у здравству у Републици Српској, покренут је у више
 
Здравствена статистика, 2019.
            У сaрадњи са Институтом за jaвно здравство, Републички завод за статистику Републике Српске припремио је статистичко саопштење здравствене статистике. У овом саопштењу дати су основни више
 
претходна страна 2 од 7 сљедећа