Свјетски дан становништва, 11. јул 2024.

 

 

Свјетски дан становништва обиљежава се сваке године 11. јула. Обиљежавање Свјетског дана становништва установљено је 11. јула 1989. године од стране Управног савјета Развојног програма Уједињених нација, а први пут се о успостављању Свјетског дана становништва разматрало 1987. године када је свјетска популација прешла пет милијарди.


У години, у којој свјетска популација броји преко осам милијарди становника, фокус Свјетског дана становништва је „рачунање свих за одрживи развој". Tема Свјетског дана становништва 2024. године, „Не изостављајте никога, рачунајте свакога", усмјерава пажњу на кључни, инклузивни и темељни процес прикупљања података. Ова тема осигурава да су сви обухваћени и заступљени у статистичким подацима - без обзира на географско поријекло, националност, пребивалиште или социоекономски статус.


Статистички подаци су од суштинске важности за развој, процјену и планирање свих политика, неопходних за унапређење свих сегмената друштва.


Потреба за висококвалитетним, правовременим, поузданим и релевантним демографским подацима, добила је на значају усвајањем Агенде за одрживи развој 2030, у којој су питања везана за становништво основа многих циљева и задатака.


Демографски подаци и анализе изузетно су важни за постизање одрживог развоја, у свјетлу пуног обухвата становништва и његових карактеристика, неопходних за циљеве наведене у Агенди 2030.


Административни подаци и званичне евиденције, кључни су извор података за статистику природног и механичког кретања становништва. Без обзира на начин прикупљања података, структурно разврставање података је од суштинског значаја, како би се ефикасно одговорило на циљеве наведене у Агенди 2030.


Републички завод за статистику, методолошки усклађене и прикупљене демографске податке, разврстава према полу, старости, пребивалишту и другим карактеристикама, а који су у примарном фокусу интересовања институција, научне заједнице и осталих корисника.