Индустријска производња (PRODCOM), 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2023. години у Републици Српској коју су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој дјелатности су регистрована, износила је 7 734 234 305 КМ. Вриједност продаје у иностранству износила је 3 386 591 094 КМ, што представља 43,8% укупне вриједности продаје индустријских производа.

Према подручјима КД БиХ 2010, највећа вриједност продаје индустријских производа остварена је у подручју (С) Прерађивачка индустрија и износи 5 148 539 480 КМ. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација остварена је продаја од 2 196 091 858 КМ, у подручју (B) Вађење руда и камена од 339 999 531 КМ и у подручју (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине од 49 603 436 КМ.

Продаја властитих индустријских производа износила је 7 436 253 712 КМ, што представља 96,1% укупне вриједности продаје, док је продаја индустријских производа који су резултат услужне производње износила 297 980 593 КМ или 3,9% укупне вриједности продаје.

Према индустријским областима, највећи удио у вриједности продаје индустријских производа остварен је у областима Производњa и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација 28,4%, Производњa прехрамбених производа 13,7%, Производњa готових металних производа, осим машина и опреме 10,2% и Прерадa дрвета и производа од дрвета 7,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ