Индекси промета индустријe, мај 2024. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у мају 2024. године, у поређењу са априлом 2024. године, мањи је за 7,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 9,6%, а на иностраном тржишту пад од 5,0%.

У мају 2024. године, у поређењу са мајем 2023. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 6,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 12,0%, a на иностарном тржишту пад од 2,4%.

У мају 2024. године у односу на април 2024. године укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 1,3%, док је промет интермедијарних производа мањи за 6,3%, енергије за 8,2%, трајних производа за широку потрошњу за 9,5% и капиталних производа за 16,0%.

У мају 2024. године у односу на мај 2023. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 2,0%, док је промет интермедијарних производа мањи за 5,5%, капиталних производа за 8,1%, трајних производа за широку потрошњу за 19,5% и енергије за 39,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ