Клање стоке и живине у кланицама, мај 2024.

 

 

 

 

 

Током маја 2024. године, у поређењу са истим мјесецом 2023. године повећан је број закланих свиња за 1,8%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 0,6%, живине за 6,0% и оваца за 7,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 3,7%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 1,5%, живине за 6,9% и говеда за 11,2%.

У поређењу са претходним мјесецом, током маја 2024. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 43,3%, док је истовремено смањен број закланих оваца за 2,5%, живине за 14,1% и говеда за 18,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 47,8% и оваца за 6,8%, као и смањење нето тежине заклане живине за 14,7% и говеда за 28,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ