Анкета о приходима и условима живота (SILC)

 

 

Републички завод за статистику ће у периоду јун-јул 2024. године, у сарадњи са Агенцијом за статистику БиХ и Федералним заводом за статистику БиХ, трећи пут у пуном обиму, спроводити Анкету о приходима и условима живота (SILC) 2024.

Анкета о приходима и условима живота (SILC) 2024. је истраживање које се спроводи у приватним домаћинствима. Циљ овог истраживања је прикупљање података о приходима, сиромаштву, социјалној искључености, материјалној депривацији, социо-економским карактеристикама појединаца и условима живота. Подаци ће се користити за добијање главних социјалних индикатора на нивоу ентитета, али и Босне и Херцеговине.

Спроводиће се на случајно изабраном узорку домаћинстава. Обучени и акредитовани анкетари обићи ће скоро 4 000 домаћинстава у Републици Српској. 

Прикупљени подаци су повјерљиви и исти ће у складу са Законом о статистици Републике Српске. („Сл. гласник РС", број 85/03), Законом о статистици БиХ ( СЛ. Гласник БиХ, број 26/04) и Законом о заштити личних података („Службени гласник Босне и Херцеговине", број 49/06) бити кориштени искључиво у статистичке сврхе.