Индекси обима пољопривредне производње, 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Обим пољопривредне бруто производње у 2023. години у односу на претходну 2022. годину већи је за 5,0%.


На повећање обима пољопривредне производње у 2023. години утицало је повећање вриједности биљне производње за 8,9%, док је истовремено повећана вриједност сточарске производње за 1,9%.


У укупном оставреном обиму бруто пољопривредне производње у 2023. години, сточарска производња учествује са 54,8%, а биљна производња са 45,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ