Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2023.

 

 

 

 

 

Тужилаштва у Републици Српској у 2023. години ријешила су 105 извјештаја (кривичних пријава) о почињеном кривичном дјелу малољетних лица, што је за 16,7% мање у односу на 2022. годину. Од тога, припремни поступак није покренут у 33,3% случајева.

У истом периоду, донесенo je 37 одлукa (оптужби), односно 19,4% оптужби више него прошле године. Од укупног броја оптужених, за 97,3% малољетника изречена је кривична санкција.

Изречено је 36 кривичних санкција, од којих су 100,0% биле васпитне мјере. Није изречена нити једна казна малољетничког затвора.

Најбројнија су била кривична дјела из групе дјела против имовине и против живота и тијела. Од укупног броја ријешених кривичних пријава, 45,7% односило се на имовинска кривична дјела, а на дјела против живота и тијела 25,7%. Код оптужених учиниоца по 35,1% дјела била су из поменутих група, а код осуђених по 36,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ