Индекси производње у грађевинарству, I тромјесечје 2024.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2024. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2023. године, већа је за 4,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 14,3%, док је на објектима високоградње мања за 7,7%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2024. године, у поређењу са претходним тромјесечјем већа је за 3,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 6,7%, док је на објектима вискоградње мања за 1,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ