Почетак Анкете о употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у домаћинствима

 

 

Републички завод за статистику ће од понедјељка 8. априла 2024. године спроводити телефонску Анкету о употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у домаћинствима на територији Републике Српске.


Циљ анкетирања је да се добију подаци о заступљености информационо-комуникационих технологија, као што је приступ различитим уређајима (рачунар, лаптоп, таблет), приступу и учесталости коришћења интернета, информатичкој писмености становништва и слично.


Анкетирање се реализује на узорку од око 3 000 домаћинстава из Републике Српске, при чему су анагажовани овлашћени анкетари Завода који ће интервјуисање обављати телефонским путем.


Прикупљени подаци су строго повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Позивамо сва домаћинства која су изабрана узороком да прихвате сарадњу, те дају одговоре овлашћеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху истраживања и квалитету резултата.


Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија представља редовно истраживање на узорку које се спроводи у годишњој динамици.