Индекси индустријске производње, фебруар 2024.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2024. године, у поређењу са јануаром 2024. године, већа је за 4,7%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2024. године, у поређењу са фебруаром 2023. године, већа је за 1,4%.

У фебруару 2024. године у односу на јануар 2024. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 26,3%, капиталних производа за 12,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 7,6%, интермедијарних производа за 1,6%, док је производња енергије мања за 5,0%.

У фебруару 2024. године у односу на фебруар 2023. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 7,6% и енергије за 5,2%, док је производња интермедијарних производа мања за 1,7%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,5% и трајних производа за широку потрошњу за 6,7%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у фебруару 2024. године у поређењу са јануаром 2024. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 3,3% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 5,7%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 3,0%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у фебруару 2024. године у поређењу са фебруаром 2023. године у подручју биљежи Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 14,8%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 1,7% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 13,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ