Индекси индустријске производње, јануар 2024.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2024. године, у поређењу са децембром 2023. године, већа је за 2,5%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2024. године, у поређењу са јануаром 2023. године, мања је за 7,7%.

У јануару 2024. године у односу на децембар 2023. године десезонирана индустријска производња капиталних производа већа је за 16,2%, енергије за 3,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,1%, интермедијарних производа за 0,8%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 2,6%.

У јануару 2024. године у односу на јануар 2023. године календарски прилагођена индустријска производња енергије већа је за 0,7%, док је производња капиталних производа мања за 3,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 10,2%, интермедијарних производа за 16,0% и трајних производа за широку потрошњу за 34,1%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2024. године у поређењу са децембром 2023. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 12,5% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 1,1%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 1,2%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2024. године у поређењу са јануаром 2023. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 3,4%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 11,4% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 18,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ