Архива мјесечних саопштења статистике туризма

 

 

 

 

Број долазака и ноћења туриста                                                            

 

 

2023.                                       2022.                                    2021.
                                                                                       

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

                                                             

 

 

2020.                                     2019.                                    2018.
                                                                                       

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

         

 

 

2017.                                     2016.                                    2015.
                                                                                       

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар 

 

 


    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

         

 

 

2014.                                     2013.                                    2012.
                                                                                       

    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар 

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

         

 

 

2011.                                     2010.                                    2009.
                                                                                       

    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар 

   децембар

         

 

 

2008.                                     2007.                                    2006.
                                                                                       

       јануар

       фебруар

       март

       април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

  јануар

  фебруар

  март

  април

  мај

  јун

  јул

  август

  септембар

  октобар

  новембар

  децембар

 

  јануар

  фебруар

  март

  април

  мај

  јун

  јул

  август

  септембар

  октобар

  новембар

  децембар

                                     

 

 

2005.                                     2004.                                           
                                                                                         

  јануар

  фебруар

  март

  април

  мај

  јун

  јул

  август

  септембар

  октобар

  новембар

  децембар

 

  јануар

  фебруар

  март

  април

  мај

  јун

  јул

  август

  септембар

  октобар

  новембар

  децембар

 

 

                                  

 

 

 

 

Tуристи и ноћења у Републици Српској 

 

  јануар - децембар 2003.

 

 

 

Tуристички промет у Републици Српској 

 

  јануар - децембар 2002.

  јануар - децембар 2001.

  јануар - децембар 2000.

  јануар - децембар 1999.

  јануар - децембар 1998.

  1997.