Индекси индустријске производње, октобар 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у октобру 2023. године, у поређењу са септембром 2023. године, мања је за 0,9%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у октобру 2023. године, у поређењу са октобром 2022. године, мања је за 0,4%.

У октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 6,1%, док је производња енергије мања за 1,3%, капиталних производа за 1,4%, интермедијарних производа за 4,9% и трајних производа за широку потрошњу за 10,0%.

У октобру 2023. године у односу на октобар 2022. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 9,2%, енергије за 8,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,3%, док је производња интермедијарних производа мања за 9,3% и трајних производа за широку потрошњу за 31,0%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у октобру 2023. године у поређењу са септембром 2023. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи пад од 0,7%, у подручју Прерађивачкa индустрија пад од 2,3% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 4,0%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у октобру 2023. године у поређењу са октобром 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 8,8% и у подручју Вађењe руда и камена раст од 0,4%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 5,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ