Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2022.

 

 

 

 

 

 

У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2021. и 2022. годину. Процјене су извршене у складу са међународном методологијом Европски систем рачуна 2010 (European System of Accounts - ESA 2010).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ