Бруто домаћи производ по производном приступу, 2022.

 

 

 

 

 

 

У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2021. и 2022. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а заснован је на концепту Европског система рачуна из 2010. године (European System of Accounts - ESA 2010).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ