Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2023. године, у поређењу са трећим тромјесечјем 2022. године, мања је за 5,3%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 5,1% и на објектима високоградње мања је за 5,6%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2023. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 1,8%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње мања је за 1,8% и на објектима нискоградње мања је за 1,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ