Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2023.

 

 

 

 

 

Током септембра 2023. године, у поређењу са истим мјесецом 2022. године повећан је број закланих свиња за 18,3%, док је истовремено смањен број заклане живине за 0,8%, говеда за 17,2% и оваца за 20,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 9,7%, као и смањење нето тежине заклане живине за 1,6%, оваца за 15,0% и говеда за 23,1%.

У поређењу са претходним мјесецом, током септембра 2023. године забиљежено је повећање броја закланих говеда за 4,0%, док је истовремено смањен број закланих оваца за 8,3%, живине за 15,8% и свиња за 17,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 3,1%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 3,5%, живине за 15,1% и свиња за 27,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ