Биланс природног гаса, 2022.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

Укупан улаз природног гаса у Републику Српску у 2022. години износио је 62 933 000 Sm3, док је за финалну потрошњу у истој години била расположива количина од 36 246 000 Sm3.

 

Највећи финални потрошач је индустрија са учешћем од 86,9%, слиједе домаћинства са 7,0%, остали потрошачи са 5,4% и саобраћај са 0,7%.

 

У оквиру финалне потрошње природног гаса у индустрији, највише  учествује област обојених метала са 93,7% док се у свим осталим индустријским областима укупно потроши 6,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ