Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника, 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

                                                  

 

 

У 2022. години, било је 8 859 активних предузећа и 19 388 активних предузетника који тржишно послују, од чега је 29,5% пословало у подручју Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од око 198 хиљада запослених лица, 39,0% ангажовано у подручјима индустрије.

 

Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, 31 963 КМ и Вађење руда и камена, 31 759 КМ, а најмање у подручју Остале услужне дјелатности, 13 023 КМ. 

 

У стварању додате вриједности по факторским трошковима, највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 24,5%, Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 23,5%, и Грађевинарство  8,6%.

 

Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Информације и комуникације, 86 464 КМ, затим у подручјима Умјетност, забава и рекреацијa, 80 567 KM и Пословање некретнинама, 75 311 КМ.

 

Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2022. години износила је 16,1%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Пословање некретнинама 51,2%, Умјетност, забава и рекреацијa  44,5% и Информације и комуникације 41,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ