МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, август 2023.

 

Мјесечни статистички преглед свеобухватна је општа публикација која на једном мјесту даје серију најважнијих показатеља развоја Републике Српске, који су од посебне важности за статистички систем и за које су корисници највише заинтересовани. 


Годишње серије обухватају пет посљедњих узастопних година, тромјесечне осам посљедњих узастопних тромјесечја, а мјесечне серије обухватају период од тринаест посљедњих мјесеци.