Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2023.

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске, на основу истраживања спроведеног у 2023. години, објављује податке о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и од стране појединаца у Републици Српској.Приступ интернету посједује 84,8% домаћинстава. Фиксни широкопојасни прикључак интернету користи 85,2% домаћинстава, док 47,4% домаћинстава користи један од типова мобилне широкопојасне интернет конекције.У референтном тромјесечју интернет је користило 86,9% лица, а рачунар 49,2% лица.Нешто више од половине корисника интернета (52,2%) током 12 мјесеци наручивало je робе и услуге онлајн.Интернет прикључак има 84,8% домаћинстава. Анализа заступљености интернет конекције у домаћинствима према типу насеља показала је да у градском подручју интернет прикључак посједује 89,1% домаћинстава, а 81,9% домаћинстава у насељима осталог типа.Посматрајући главни референтни период, 91,0% лица је изјавило да користи рачунар редовно (једном недјељно или чешће). Готово сва интернет популација употребљава интернет најмање једном недјељно или чешће (99,3%) при чему 72,0% лица приступа интернету више пута у току дана. У 2023. години 27,7% лица старости 16-74 године на територији Републике Српске изјавилo je да никада ниje користилo рачунар, а 11,7% да никада ниje користилo интернет.Током тромјесечја које је претходило анкетирању, 33,8% лица је наручивало или куповало робе и услуге онлајн. Купци роба и услуга путем интернета највише купују од домаћих трговаца (90,8%) одјећу, обућу или додатке у виду торбе, накита и сл. (66,4%), намјештај, опрему за кућу или производе за башту (34,1%) те друге врсте физичке робе (19,5%).Приближно половина корисника интернета (48,5%) је изјавила да су током референтног тромјесечја видјели информације или садржаје на интернет вијестима или друштвеним медијима које су сматрали неистинитим или сумњивим. Нешто више од једне трећине интернет популације је провјерило истинитост садржаја и вијести које су пронашли путем интернета.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ