Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2023.

 

 

 

 

 

Подаци прикупљени овим истраживањем односе се на предузећа са сједиштем у Републици Српској и на њихову употребу информационо-комуникационе технологије у 2023. години.

Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологи-јама у предузећима, спроведеног у 2023. години, показују да сва предузећа имају приступ интернету, а 98,4% предузећа се изјаснило да користи неку врсту фиксне широкопојасне интернет конекције.

У погледу максималне брзине интернет конекције, највећи дио предузећа (75,9%) има брзину интернет конекције која се креће између 30 и 100 Мbit/s.

Преносиве уређаје који омогућавају мобилну интернет везу, својим запосленим за пословне потребе, обезбјеђује 63,1% предузећа.

Уређаји који омогућавају мобилну интернет конекцију запосленима за пословне потребе најзаступљенији су код средњих предузећа (77,1%) и предузећа која припадају подручју дјелатности Ј - Информације и комуникације (93,9%).

Око једне трећине предузећа се изјаснило да одржавају онлајн (remote) састанаке преко Skype-a и Zoom-a (33,9%).

Истраживање је показало да 20,7% предузећа запошљава ИКТ стручњаке, док је у току 2022. године 25,8% предузећа имало слободна радна мјеста за ИКТ сручњаке која је било тешко попунити.

Најзаступљенији вид учешћа предузећа на друштвеним мрежама је путем Facebook-a (57,7%), а 60,4% предузећа се изјаснило да има веб страницу, док их 39,0% плаћа услуге cloud сервиса путем интернета.

Када је у питању слање фактура у току 2022. године, предност фактурама у папирном облику даје 97,0% предузећа, затим их слиједе фактуре послате електронским путем нпр. email-ови, који нису погодни за аутоматску обраду 64,6% предузећа, док се 6,2% предузећа изјаснило да шаљу електронске фактуре стандардне форме погодне за аутоматску обраду.

Истраживање је показало да предузећа најчешће до једне четвртине промета остварују путем веб-продаје (66,0%). Када је ријеч о предузећима која реализују е-трговину, у 77,2% предузећа веб продајом крајњим потрошачима (Business to Consumers ) остварили су 75-100% промета. Са друге стране, продаја другим предузећима (B2B) и јавним установама (B2G) донијела им је највећим дијелом до 24,0% промета (77,2%).

Од укупног броја предузећа која су реализовала веб продају у току 2022. године, највише купаца је лоцираних на територији БиХ 99,6%, затим у земљама Европске уније 34,5%, те остале земље свијета 23,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ