БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2023.

 

   

 

Билтен (pdf)

Табеле (xlsx)

 

Билтен „Спољна трговина" је публикација Републичког завода за статистику, која приказује податке о робној размјени Републике Српске са иностранством. Подаци о увозу и извозу односе се на пословне субјекте са сједиштем у Републици Српској. Подаци за 2018, 2019, 2020, 2021. и 2022. годину преузети су од Управе за индиректно опорезивање БиХ.