Трошкови за заштиту животне средине, 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у подручјима индустрије (B, C, D и E36) и специјализованих произвођача услуга за заштиту животне средине (E, области 37, 38 и 39) у 2022. години износе 76 604 000 КМ, што је за 3,4% више него у 2021. години. Од тога, 11,3% или 8 650 000 КМ чине остварене инвестиције, а 88,7% или 67 954 000 КМ су текући трошкови за заштиту животне средине.


Посматрано по областима заштите животне средине, највећа издвајања у 2022. години биљеже се у области управљања отпадом, 73,2% и области управљања отпадним водама, 10,9% од укупних трошкова.


Укупно остварене инвестиције у 2022. години мање су за 32,5%, а текући трошкови већи су за 10,9% у односу на претходну годину. Од укупно остварених инвестиција у заштиту животне средине, 86,4% остварено је као инвестиција на крају производног процеса, а 13,6% чине инвестиције у интегрисане технологије. Од укупних текућих трошкова, 78,9% односи се на интерне текуће трошкове, док је 21,1% издвојено за услуге заштите животне средине, односно као екстерни текући трошак.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ