Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2022.

 

 

 

 

 

 

Предузећа су се у 2022. години снабдјела са укупно 14 225 766 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена са 2 665 000 m³ (0,02%), у подручју (C) Прерађивачка индустрија са 7 451 000 m³ (0,05%) и у подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација са 14 215 650 000 m³ (99,92%).


У 2022. години коришћено је укупно 14 225 740 000 m³ воде, од чега 99,98% за производњу.


У 2022. години у реципијенте је испуштено укупно 9 255 000 m³ коришћене воде, од чега 6,9% у земљу, 12,1% у јавну канализацију и 81,0% у површинске воде. Од укупно испуштене воде, 22,3 % потиче из подручја B, 57,3% из подручја C и 20,4 % из подручја D. Највећа количина отпадне воде потиче из области Вађење руда метала, 1 908 000 m³ или 20,6% од укупне количине испуштене воде. Од укупне количине испуштене воде, пречишћено је 6 134 000 m³ или 66,3%, док је непречишћене отпадне воде било 3 121 000 m³ или 33,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ