Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2022.

 

 

 

 

 

 

Количина произведеног комуналног отпада у 2022. години износила je 382 341 t. Јавна комунална предузећа прикупила су 289 281 t отпада, што је за 0,5% више него у 2021. години. Од укупне количине, највише је прикупљено мијешаног комуналног отпада, 282 044 t или 97,5%. Прикупљено је 1 630 t амбалажног отпада, чији је удио у укупно прикупљеном отпаду 0,6%.


У 2022. години, на евидентирана одлагалишта трајно је одложено 366 609 t отпада, што је за 2,8% више него претходне године. На други начин одстрањено је 18 t, док је на прераду и даље коришћење предато 2 276 t отпада. Евидентирано је 35 одлагалишта отпада.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ