Клање стоке и живине у кланицама, јул 2023.

 

 

 

 

 

Током јула 2023. године, у поређењу са истим мјесецом 2022. године повећан је број закланих свиња за 13,8% и живине за 2,8%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 17,3% и оваца за 54,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 15,4% и свиња за 10,8%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 19,3% и оваца за 58,0%.

У поређењу са претходним мјесецом, током јула 2023. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 28,3%, као и смањење броја закланих оваца за 3,7%. живине за 8,3% и говеда за 29,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 27,6%, као и смањење нето тежине заклане живине за 5,0%, оваца за 12,4% и и говеда за 31,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ