Индекси промета индустријe, јун 2023.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јуну 2023. године, у поређењу са мајем 2023. године, мањи је за 1,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 1,4%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 3,0%.

У јуну 2023. године, у поређењу са јуном 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 2,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 5,1%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 9,5%.

У јуну 2023. године у односу на мај 2023. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 79,4%, капиталних производа за 4,3%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 2,3%, интермедијарних производа за 3,0% и трајних производа за широку потрошњу за 3,6%.

У јуну 2023. године у односу на јун 2022. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 76,8%, капиталних производа за 11,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,9%, док је промет интермедијарних производа мањи за 12,6% и промет трајних производа за широку потрошњу за 13,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ