Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у другом тромјесечју 2023. године у односу на исти период претходне године мања је за 17,6%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 13,8%, а обим рада, исказан у тонским километрима већи је за 2,1%.

Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 3,1% у односу на исти период претходне године. Пређени километри аутобуса мањи су за 0,7%, као и обим рада исказан у путничким километрима за 16,5%.

У градско-приградском саобраћају, у периоду април-јун 2023. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 17,6%, a број превезених путника мањи је за 0,9%.

У жељезничком саобраћају, у другом тромјесечју 2023. године, обим превезене робе мањи је за 7,0% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 6,0%. Превезено је 4,2% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је 4,9%.

Промет на аеродромима Републике Српске у другом тромјесечју 2023. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона већи је за 4,1%, док је број летова домаћих авиона мањи за 19,2%. Број превезених путника страним авионима биљежи раст у односу на исти период претходне године и већи је за 38,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ