Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, друго тромјесечје 2023.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у другом тромјесечју 2023. године већи је за 1,6% у односу на прво тромјесечје 2023. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у другом тромјесечју 2023. године већи је за 4,2% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2022. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 4,6% у односу на просјек 2022. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: M 71 Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање (78,2%) и M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (76,5%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: J 60 Емитовање програма (24,1%) и N 772) Дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг) 22,6%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ